Ļ: izofond@yahoo.com . 8-903-141-72070
    :   .

  

1920-49 .


· . . ________________ BITKIN Evgeniy (1932-)
· . . ____________ BRAGOVSKIY Edward
· . . _________________ BUBNOV Vasiliy
· .. ________________ GOLIKHIN Evgeniy (1926)
· . . _______________ GORSKIY Andrey
· . . ___________________ GRUBE Nonna
· . . _________________ ZAYTSEV Nikolay
· . . ________________ IVANOV Viktor
· . . ________________ KALININ Viktor (1946-)
· . . _______________ KOKOREVA Eugenia
· . . _________________ KORJEV Geliy (1925)
· . . ______________ KRASILIN Mikhael
· . . ______________ NAZARENKO Tatiana
· . . _________________ POPOV Igor (1927-)
· . . _______________ ROMADIN Michael
· . . ____________ SAVCHENKOVA Maria
· . . _______________ SERGEEVA Nina
· .. ________________ SOKOLOV Igor (1937-)
· . . ______________ SOKOLOVA Tatiana
· . . _________ STEKOLSCHIKOV Vyacheslav (1938)
· . . _____________ TERESCHENKO Valentin
· . . ________________ TUTUNOV Andrey
· . . ____________ FINOGENOVA Mlada (1941)
· - . . _____ TSIPLAKOV-TAYOJNIY Grigoriy
· .. _____________ CHERNISHOVA Polina (1932)
· . . _____________ CHERNISHOVA Ekaterina
· . . _________________ CHUYKOV Ivan (1935-)
· . . __________________ SHELOV Vadim
· . . ________________ SHURPIN Savva
[ ]